TERAPIE EFT

Až na sebe budete mít chvilku čas, najděte si tichý kout a přečtěte si, co v sobě skrývá terapie EFT, jak probíhá a kolik stojí. Více informací se dozvíte na našem prvním společném setkání.

Co je terapie EFT?

Zkratka EFT pochází z anglického názvu Emotional Freedom Techniques. Dnes se tato metoda řadí do kategorie energetické psychologie a nově i mezi koučingové metody. Terapie EFT dokáže poměrně příjemným způsobem odstranit problémy, které brání v prožívání plnohodnotného a šťastného života

Energetický systém

V našem těle se nachází energetický systém, který propojuje naši duši a tělo. Energetickým systémem je myšlena soustava meridiánů, ve kterých dle čínské medicíny proudí životní energie. Stav našeho těla a duše je v pořádku, pokud naše životní energie může v těle volně proudit.

Bloky v energetickém systému

Pokud v našem životě pociťujeme fyzické nebo psychické potíže, mohou být způsobeny tzv. negativními bloky. Ty se vytvořily v nedávné nebo daleké minulosti, kdy jsme prožili nějaké negativní zkušenosti či traumata. Pokud se v těle tyto bloky usadí, nemůže naše životní energie svobodně proudit, a to se projevuje navenek různě:

  • Psychické potíže (nízké sebevědomí, osobní neúspěchy, špatné vztahy, fobie, poruchy myšlení, stres apod.)
  • Fyzické potíže (chronické bolesti, dlouhodobá onemocnění, migrény, nemožnost otěhotnění, alergie apod.)
  • Závislosti (kouření, alkohol, drogy, jídlo, sladkosti, sociální sítě, ostatní lidé apod.)

Terapie EFT a odstranění bloků

Terapie EFT je úžasný nástroj, který dokáže odstranit negativní bloky tak, aby nezůstávaly v našem energetickém systému. Tento jev popsal dr. Callahan, který přišel s myšlenkou, že "příčinou našich negativních emocí je porucha v tělesném energetickém systému".

Terapie EFT spočívá v poklepávání na EFT body a afirmací aktivuje příslušné dráhy, na kterých se nachází negativní blok. Dochází tak k harmonizaci a znovuobnovení toku energie v meridiánu a poté i zmírnění či úplnému vymizení negativního prožitku v těle.

Harmonie a pocit klidu

EFT po psychické stránce navozuje pocit klidu a pohody, po fyzické stránce pomáhá tělu vyrovnat jeho správné funkce. To vše vede k harmonizaci našeho organismu a ke zkvalitnění našeho života - tzn. že přináší uvědomění sebe sama, větší spokojenost, pocity radosti, lepší zdraví, cítíme větší svobodu, více energie, kvalitnější vztahy s lidmi.


Klasická psychologie vs. terapie EFT

Na závěr jsem Vám ještě připravila srovnání, jak pracuje klasická psychologie a jak pracuji já při terapii EFT.

  • Klasické psychologie pracuje dle modelu: vzpomínka → pocit
  • Energetická psychologie pracuje dle vzorce: vzpomínka → porucha energetického systému → negativní pocit

Jak terapie EFT probíhá?

  1. Základem je Vaše přání a vůle problém vyřešit. Kontaktujte mě a nalezneme společně termín, kdy se budeme moci společně setkat.
  2. První schůzka začíná krátkým rozhovorem. Pokusím se zjistit, co chcete vyřešit a jaké potíže Vás trápí. Výhoda u metody EFT je, že si sami stanovíte to, co chcete ve svém životě zlepšit
  3. V tuto přicházím já jakožto průvodce při řešení a odstranění Vašeho problému. Terapeutickými otázkami pojmenujeme daný problém a na stupnici 1-10 určíme jeho intenzitu. Terapie EFT pracuje se zakončeními hlavních meridiánů na těle. Při naší komunikaci poklepáváme na určitá místa na těle a obličeji a budeme společně opakovat určité fráze. Díky tomu odstraníme problém z energetického systému klienta. Poměrně často se stává, že vyřešením jednoho většího problému vymizí i s tím spojené menší problémy.
  4. Terapie trvá 60 až 90 minut. Konkrétní čas přizpůsobuji podle závažnosti problému a náročnosti terapie.

Jak často na terapie chodit?

Nikde není stanoveno, jak často a jak dlouho na terapii EFT docházet. V tomto případě volím individuální přístup dle potřeb klienta.

Kolik terapie EFT stojí?

Terapie trvá cca 60-90 minut.